Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào? Tỷ lệ thất nghiệp giữa nông thôn và thành thị ra sao ? Có những phương án nào phù hợp để định hướng công việc cụ thể giúp cho người lao động hay không? Cùng việc làm Campuchia đi tìm hiểu xem thực trạng việc làm tại Việt Nam hiện nay nhé. 

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

Cùng với quá trình đổi mới của đất nước, Chính phủ đã đưa ra khá nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động, giải quyết vấn đề về lao động – việc làm. Hiện nay việc này đã được các cấp, các ban ngành quan tâm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế ổn định hơn giải thiểu tối đa nạn thật nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, thực trạng lao động  có tay nghề còn hạn chế, điều này đang ngày càng gây nên những áp lực lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động nhất là ở vùng nông thôn. Do vậy, việc làm rõ thực trạng nguồn lao động và những vấn đề còn tồn tại của lao động nước ta trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề khá là nan giải.

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

Tình hình việc làm nước ta hiện nay trong các công việc nông – lâm – ngư nghiệp đã giảm bớt nhanh chóng với tốc độ 1,6% hằng năm. Trong 30 năm qua chủ yếu do lao động từ nơi này thay đổi sang các doanh nghiệp phi nông, hộ gia đình phi nông và làm việc được trả công. Năm 1989, có hơn 71% lao động Việt Nam hoạt động trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp và khi đó việc làm tư nhân hầu như không tồn tại. Dẫu vậy tới năm 2019, tỷ lệ này đã giảm bớt đáng kể với 42% lao động hoạt động trong khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

Trang trại và các doanh nghiệp hộ gia đình đã góp phần tu bổ mức sống cho hàng triệu người lao động song lại bị giảm thiểu về tiềm năng sản xuất, vốn, công nghệ và năng suất lao động. Theo phân loại thống kê giờ đây, lao động làm việc cho các nông trại gia đình hoặc hộ gia đình phi nông nghiệp là thuộc lực lượng “lao động ăn lương” . Tuy vậy, trên thực tiễn số lao động này thiếu giao kèo làm việc. Khi có việc thì lao động được gọi đến hoạt động, khi hết việc thì tạm thời nghỉ ở nhà chờ cho tới khi có đơn hàng mới. Để có thêm thu nhập, nhu cầu tăng ca của người lao động là rất lớn mặc cho các khó khăn, giảm bớt về thời kì, sức khỏe, hoàn cảnh lao động. Nhiều cơ quan doanh nghiệp còn cố tình chây ì, thậm chí không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khi làm việc. Quan hệ lao động trở thành căng thẳng, phức tạp với nhiều bất cập, trình diễn ở các tranh chấp về tiền chi trả, hợp đồng lao động, bảo hiểm, Đòi hỏi cân nhắc thấu đáo và những can thiệp, điều chỉnh lại chế độ tình hình việc làm nước ta hiện nay sao cho thích hợp nhất.

Tình hình việc làm nước ta trong những năm trước

Tình hình lao động nước ta trong những năm vừa qua cho thấy một số đặc thù biến chuyển so với trước đây. Phản ánh thiên hướng vận hành chung của thị trường lao động, cùng lúc đó cho thấy những nét đặc điểm của đất nước. Kết quả thăm dò lao động-việc năm 2018 giúp cho thấy các đặc thù và khuynh hướng trên thị trường lao động. Tổng số nhóm lao động cả nước là 55,35 triệu người, trong đấy lao động ở khu vực nông thôn chiếm 67,4%. Số lao động có việc làm là 54,25 triệu người. Bình quân hàng năm, đã khắc phục việc giúp đỡ 1,5 đến 1,6 triệu lao động trong nước và đưa trên 100.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng.

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

Tỷ lệ thất nghiệp được duy trì tại mức thấp với trong vòng 1,2 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong đấy, nam chiếm là 48,3% và nữ chiếm là 51,1%. Tỉ lệ thất nghiệp ở nông thôn đang là 2,2% và thất nghiệp tại thành thị xuống dưới 3,4%. Đáng lưu ý tình hình việc làm nước ta hiện nay có tỉ lệ thất nghiệp của bạn trẻ xấp xỉ 12% cao gấp đôi so với tỉ lệ thất nghiệp của tuổi teen nông thôn. Trong đó nổi bất ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cùng Nam Trung Bộ. Xu hướng thất nghiệp còn phổ biến ở hàng ngũ giới trẻ có sự hiểu biết học vấn cao đẳng hoặc đại học trở lên. Trường hợp sinh viên tốt nghiệp ra trường và thanh niên có tay nghề, không tìm được việc làm phù hợp là một vấn nạn phổ biến đối với các gia đình trong những năm gần đây. Nhiều gia đình nhận thực cho rằng do thiếu nguồn lực tài chính nên đã không thu hút đầu tư cho con cái học lên cao đẳng, đại học.

Tình hình việc làm nước ta hiện nay tỷ lệ NLĐ thiếu việc làm là chỉ tiêu bức thiết phản ánh được khách hàng tin tưởng việc làm. Nếu như tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn so với ở nông thôn thì tỷ lệ không có việc làm có khuynh hướng trái lại. Lao động nông cốt yếu tham gia sản xuất nông nghiệp có lẽ giai đoạn làm việc cũng như thu nhập từ các công việc đấy không cao so với nơi thành thị. Vì vậy trong thời kỳ nông nhàn, lao động nông thôn ra những thành phố to tìm việc làm nhằm khắc phục thu nhập đang còn thấp của mình.

Tình hình di cư nông thôn – đô thị tiếp tục xuất hiện với cường độ và quy mô rộng lớn. Đây là một nguồn sinh kế bức thiết đối với những hộ gia đình có lao động đi làm ăn xa. Di cư nông thôn – thành thị góp phần làm nhỏ trong vòng cách chênh lệch lạc về mức sống giữa hai vùng miền này. Do đó để giải quyết vấn đề tình hình việc làm nước ta hiện nay cần các cơ quan có thẩm quyền cần quyết liệt hơn.

Trên đây là những đánh giá thực tế nhất cho tình hình việc làm nước ta hiện nay cũng như xu hướng cho những năm tiếp theo. Hy vọng mọi người đã có được những kiến thức bổ ích cho bản thân mình.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *